Verhuur en Technische bijstand


DVCPro HD 2
Equipment Renting

Verhuur van materiaal

MONITORS

VIDEO & DATA PROJECTORS

CONFERENCE SYSTEMS

VIDEO ACCESSOIRES
videomixer
video switcher
editing control unit
accessoires (converter, ditributor…)

DATA ACCESSOIRES
splitter, cable, interface, switcher

VIDEORECORDER & PLAYERS
Broadcast
institutional /consumer
other (BVU, BETAMAX,…)
combo videorecorder/monitor
laser disc

EDITING UNITS

CAMERAS
cameras
cameras accessoires
intercom
tripods

LIGHTS
Blonde 2kw
Redhead 800W
Lowell Tota 800W
Mizar 300W/500W
Dedo 150W
Dedo 100W

SOUND EQUIPEMENT
amplifiers
loudspeakers
mixing tables
recorders/players
microphones

AUDIOVISUAL EQUIPEMENT
screens
slides projectors
lenses
slides projectors accessoires
overhead projectors
various items
film projectors

Voor meer details, gelieve telefonisch contact op te nemen op het nummer 02/705 36 32 of via email op info@sonim.be


Technische bijstand

Terbeschikkingstelling van uitrustingen en technisch personeel gespecialiseerd in het audiovisueel domein, beeld en geluid voor tijdelijke prestaties zoals: Visioconferentie, Video/Data projectie, Broadcast Transmissie en Distributie, Simultane vertaling en interactief stemsysteem, Multicamera opname, Geluidsopname en achtergrondgeluid.